Monthly Archives: 

May 2018

Verborgen Gebreken Bij Aankoop Huis!

De verhuizing is achter de rug, de dozen uitgepakt, en u geniet van uw nieuwe huis. Helaas blijkt bij de eerste flinke regenbui dat het dak lekt. Uw laminaat trekt krom en de lekkage moet duidelijk met spoed worden aangepakt. Een verborgen gebrek dus.

Wat is nu precies een verborgen gebrek?

Als koper van een huis mag u verwachten dat de woning in zoverre in orde is, dat u er zonder problemen in kunt wonen. Dat houdt in dat de draagmuren in orde zijn, het hout van de vensterbanken niet rot blijkt en dat het dak niet lekt. Ook zonder afgesproken garantie zijn dit zaken die u zonder meer mag verwachten.

De verkoper moet u wijzen op de gebreken waar hij weet van heeft. Het is wel verstandig om als koper ook altijd, zeker in geval van koop van een ouder huis, een bouwkundig onderzoek te laten uitvoeren door een erkend bouwkundig ingenieur. Dit bouwkundig onderzoek laat u uitvoeren vóór de daadwerkelijke koop, zodat u eventueel kunt onderhandelen op de prijs, of zelfs van de koop kunt afzien.

Wiens probleem is dit?

Had u het gebrek tijdens de bezichtiging kunnen zien, dan kunt u de verkoper niet aansprakelijk stellen. Dan betreft het immers een zichtbaar gebrek, in tegenstelling tot een verborgen gebrek.

De verkoper is wel aansprakelijk wanneer het een ernstig verborgen gebrek betreft, dusdanig ernstig dat het huis niet bewoonbaar is. Om de verkoper aansprakelijk te stellen moet er wel voldaan worden aan een aantal voorwaarden:

    • Het gebrek moet al aanwezig zijn geweest bij de overdracht van het huis.
    • Daarnaast heeft u het huis onderworpen aan een bouwkundig onderzoek en kwam het gebrek daaruit niet naar voren.
    • Als laatste belangrijk punt moet de verkoper van het gebrek hebben geweten (of moet hij van het gebrek hebben kunnen geweten) en heeft hij het gebrek bewust verzwegen.

Wie gaat dat dan betalen?

Een verborgen gebrek dient u zo spoedig mogelijk te melden bij de verkopen, in het algemeen geldt, hiervoor geldt over het algemeen een termijn van 2 maanden. De verkoper kan aansprakelijk gesteld worden voor de kosten, als er is voldaan aan bovengenoemde voorwaarden.

Let op gebreken die verborgen voor de aankoop van uw huis

Let goed op voordat u een huis koopt. Laat ten alle tijden een bouwkundig onderzoek uitvoeren. Blijkt er toch een verborgen gebrek, dan kunt u de verkopende partij aansprakelijk stellen voor de kosten. Zo is het leed al wel geleden, maar komt u, na een toch al dure verhuizing, niet voor nog meer kosten te staan.