Beëindigings of vaststellingsovereenkomst

Van ontslag is sprake als uw werkgever van plan is uw arbeidscontract te beëindigen dan wel niet te verlengen. De afspraken die uw werkgever met u maakt over dat ontslag kunnen worden vastgelegd in een zogenaamde beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst, genoemd.

Beëindiging met wederzijds goedvinden.

Niet elk ontslag speelt zich af als een ruzie met teleurgestelde partijen aan beide zijden van een conflict. Bij het beëindigen van een arbeidscontract hoeft eigenlijk niet eens sprake te zijn van ontslag.
Een arbeidscontract kan ook komen te vervallen wanneer de betreffende werkzaamheden verricht zijn. Maar ook bij een beëindiging van een arbeidscontract met wederzijds goedvinden is het noodzakelijk afspraken vast te leggen in een bindend contract, een vaststellingsovereenkomst.

Daarin kunnen een aantal afspraken worden vastgelegd.

Voor de ontslagen partij is het belangrijk dat hij alle vergoedingen krijgt waar hij recht op heeft. Ook het verkrijgen van een uitkering ingevolge de WW is afhankelijk van het correct opstellen van de vaststellingsovereenkomst.

De ontslag datum moet correct zijn. Wanneer u op vrijdag ontslagen wordt mag er in het contract geen sprake zijn van een andere datum.
Wanneer uw werkgever besluit u een ontslagvergoeding toe te kennen moeten de bedragen en de betaal data in de vaststellingsovereenkomst vermeld zijn.

Wanneer er sprake is van een vrijstelling van werk met behoud van loon, het uitbetalen van niet eerder ontvangen vakantiegeld of het loon van niet opgenomen vakantiedagen, moeten ook die bedragen en betaal data duidelijk in de beëindigingsovereenkomst staan.

Concurrentiebeding in vaststellingsovereenkomst

Het is ook een goede gewoonte afspraken te maken over eventueel toekomstige werkzaamheden bij concurrenten van uw huidige werkgever, het zogenaamde concurrentiebeding, net als andere relaties als die van werknemer-werkgever met concurrenten van uw werkgever kunnen worden verboden door middel van een bepaling in een vaststellingsovereenkomst.

Voor de werkgever is het net zo belangrijk dat hij kan aantonen aan alle voorwaarden voldaan te hebben die wet en regelgeving voorschrijven. Het UWV kan een ontslagvergunning hebben afgegeven of er kan sprake zijn van een vervuld contract, maar dat wil niet zeggen dat er verder geen regels gelden.

Een vaststellingsovereenkomst kan ook afspraken bevatten aangaande doorbetalingen bij ziekte of bij andere, tijdelijke verlof regelingen.

Het opstellen van de overeenkomst

Omdat het de bedoeling is gemaakte afspraken vast te leggen zal het opstellen van een beëindigingsovereenkomst over het algemeen niet te veel problemen opleveren. Mocht dat wel het geval zijn, een contract blijft open totdat beide betrokken partijen het hebben ondertekend.

Het is altijd mogelijk een advocaat in te schakelen bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst. Omdat de advocaat in dit geval een adviserende functie heeft is het niet noodzakelijk dat iedere partij zich door een eigen advocaat laat vertegenwoordigen.

Ontslag met een vaststellingsovereenkomst is geen probleem, het is eerder een manier om problemen te voorkomen. Wanneer de werkgever en de werknemer duidelijk weten wat de voorwaarden zijn bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan dat heel veel problemen voorkomen.

Meer info vindt u op: http://www.vaststellingsovereenkomst.biz/