Category Archives: Recht

De vaststellingsovereenkomst en een opzegtermijn

Het is een redelijk nieuwe term voor de meesten van ons. Dus zijn er veel vragen over de vaststellingsovereenkomst. Bijvoorbeeld vragen over de opzegtermijn. Het is mogelijk dat er in de arbeidsovereenkomst een opzegtermijn wordt genoemd, dat is echter niet noodzakelijk. Maar elk contract en iedere overeenkomst moet altijd voldoen aan de wetten en regels

Read More

Beëindigings of vaststellingsovereenkomst

Van ontslag is sprake als uw werkgever van plan is uw arbeidscontract te beëindigen dan wel niet te verlengen. De afspraken die uw werkgever met u maakt over dat ontslag kunnen worden vastgelegd in een zogenaamde beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst, genoemd. Beëindiging met wederzijds goedvinden. Niet elk ontslag speelt zich af als een ruzie met

Read More