De wetgeving rond bouwrecht

Er wordt al heel lang gebouwd op het stukje grond dat we nu Nederland noemen. Het oudste, stenen gebouw van Nederland werd in 2005 door archeologen geïdentificeerd, natuurlijk in Nijmegen. Dat er in die tijd nog maar weinig regels en wetten waren die het toezicht op de bouw regelden zal duidelijk zijn.
Het gebouw stamt uit ongeveer het jaar 40 na Christus. Inmiddels is de bevolking van het gebied enorm toegenomen. De eisen die eigenaren aan hun huizen stellen zijn scherper geworden en ook de Staat spreekt een woordje mee.

De wetgeving en het bouwrecht.

De hedendaagse wetgeving rond het bouwrecht is ontstaan uit de combinatie van de eisen die eigenaars en de Staat stelden. De veiligheid is een goed voorbeeld. Wanneer u een huis laat bouwen wilt u niet dat het binnen afzienbare tijd weer instort. Dus u neemt een goede architect aan, u zorgt voor een goede aannemer, liefst een met veel ervaring.

Ook de regering wil niet dat huizen gaan instorten. Er zijn dus voorschriften, wetten en regels afgesproken die er voor moeten zorgen dat gebouwen veilig zijn. Zo mag niet iedereen zich architect noemen. Het is een beschermde titel die alleen gedragen mag worden wanneer de persoon aan een aantal eisen voldoet. Hij moet een voorgeschreven opleiding gevolgd hebben en lid zijn van de Bond van Nederlandse Architecten.
Ook een aannemer moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

Maar natuurlijk is dat lang niet alles.

De wet- en regelgeving rond de bouw is een gecompliceerd rechtsgebied geworden. Vooral omdat conflicten vaak voorkomen moet er een goed werkend systeem in het leven geroepen worden om die conflicten tot een oplossing te brengen.

Een belangrijk deel van de wetgeving rond de bouw betreft het contractrecht. De overeenkomst die een bouwheer afsluit met een aannemer of een architect, dat is in de meeste gevallen een ingewikkeld document met veel voorwaarden en aanvullende voorwaarden.

Kantongerecht of niet?

Gewoonlijk zullen conflicten in de bouw behandeld worden door de een kantongerecht, maar voor bijzondere conflicten over afspraken die niet standaard zijn is er de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Dat is nodig omdat er vakkennis nodig is om een eerlijk oordeel te kunnen vellen over een conflict in de bouw.

Ook de overheid zelf kan betrokken raken bij conflicten in de bouw. Via aanbestedingen is de lagere overheid, lees gemeentes of provincies, vaak de cliënt van een architect of een aannemer. Ook de Rijksoverheid kan bouwprojecten aanbesteden. Omdat er niet alleen sprake is van grote projecten kunnen ook kleinere aannemers te maken krijgen met de overheid als cliënt.

Als belanghebbende bij een conflict in de bouw is het belangrijk een advocaat in de arm te nemen met de nodige kennis en ervaring in het bouwrecht. Al was het maar om conflicten juist te voorkomen, plan altijd overleg in met de juiste advocaten over afspraken, contracten en bestekken.