Ontslag Geven Als Wergever, Best Practice Tips!

Een werknemer ontslaan is meestal voor beide betrokken partijen geen leuke gebeurtenis. Er kunnen diverse redenen zijn waarom je een of meer werknemers moet ontslaan;

 • Het is goed mogelijk dat u personeel moet ontslaan wanneer inkomsten achteruit gaan. Dit kan tijdelijke aard zijn maar ook van blijvende aard wanneer de marges in uw branche onder druk staan. Bedrijfsresultaten kunnen tegenvallen bij het plotseling verlies van een of meer grote klanten.
 • Wanneer de werknemer niet voldoet aan uw kwaliteitseisen is het bijna onmogelijk hem te laten blijven. Een disfunctioneel personeelslid is iemand die niet voldoet aan de gestelde eisen van het werk dat hij moet doen. Bij bepaalde posities binnen een bedrijf zijn er eigenschappen vereist, een bedrijfsleider zonder leidinggevende capaciteiten kan niet voldoen aan zijn functieomschrijving.
 • Een ontslagreden die wat moeilijker goed te omschrijven is kan zijn het ontstaan van een verstoorde arbeidsrelatie tussen een personeelslid en een leidinggevende. Overigens kan ook een verstoorde arbeidsrelatie tussen twee van je werknemers een reden zijn om een ontslag aan te zeggen, aan een van beiden of aan allebei de werknemers.Hierbij moet bijna altijd een gerechtelijke uitspraak plaatsvinden, of in ieder geval bemiddeling. Je mag gerust aannemen dat de relatie niet alleen op de werkvloer verstoord is, dus redelijk overleg om het probleem op te lossen is bijna al bij voorbaat onmogelijk.
 • Ontslag bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Ja, ook een zieke werknemer kan, onder bepaalde omstandigheden, ontslagen worden.De reden voor het ontslag mag eigenlijk alleen niet de ziekte van de werknemer zijn. En helaas, voor de werknemer, bij een ziekte die langer duurt dan twee jaar kan wel ontslag worden aangevraagd.

  Je hebt wel de mogelijkheid via het kantongerecht de arbeidsrelatie te laten ontbinden. Formeel is dat geen ontslag, of opzegging van de arbeidsovereenkomst. Maar een rechter zal niet makkelijk meegaan in dat verzoek.

  Je moet echt kunnen aantonen dat de ziekte niet de reden is, maar er bijvoorbeeld sprake is van een achteruitgang van de winsten van je bedrijf of van een reorganisatie.

 • En dan de meest gevreesde vorm van ontslag, op staande voet. De arbeidsrelatie wordt met onmiddellijke ingang afgebroken. Het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV is dan niet per sé nodig.

De bescherming tegen misbruik van het ontslag op staande voet is hoog, vooral vanwege de ingrijpende gevolgen voor de werknemer. Die verliest namelijk niet alleen zijn baan en zijn inkomen, maar soms ook de mogelijkheden om in dezelfde branche weer aan werk te komen.

Recht op uitkering bij ontslag op staande voet

Het recht op een uitkering van de WW vervalt meestal bij ontslag op staande voet, omdat er sprake moet zijn van:

 1. Een dringende reden voor het ontslag.
 2. Het ontslag te wijten moet zijn aan ernstig verwijtbaar gedrag, zoals diefstal, verduistering, mishandeling of een grove belediging.

Dus is het in bijna alle gevallen waarin je gedwongen wordt iemand te ontslaan, zaak een goede advocaat te zoeken, een specialist in arbeidsrecht en ontslagrecht, natuurlijk tenzij het een ontslag is met wederzijds goedvinden.

Gratis Tips Ontslag Geven

Hieronder een video met gratis ontslag geven tips. Iemand ontslaan is nooit leuk maar met deze tips wordt het al een stuk minder vervelend want het is toch iets waar menigeen tegenop kijkt.