De vaststellingsovereenkomst en een opzegtermijn

Het is een redelijk nieuwe term voor de meesten van ons. Dus zijn er veel vragen over de vaststellingsovereenkomst.

Bijvoorbeeld vragen over de opzegtermijn. Het is mogelijk dat er in de arbeidsovereenkomst een opzegtermijn wordt genoemd, dat is echter niet noodzakelijk. Maar elk contract en iedere overeenkomst moet altijd voldoen aan de wetten en regels die gelden voor de betreffende branche. Een collectieve arbeidsovereenkomst kan andere termijnen opleggen, maar over het algemeen geldt het volgende:

Wanneer u minder dan vijf jaar hebt gewerkt voor dezelfde werkgever geldt een opzegtermijn van een maand, ofwel 30 dagen. Hebt u er langer dan vijf jaar, maar korter dan tien jaar gewerkt dan geldt een opzegtermijn van twee maanden. Na tien jaar wordt het drie maanden. Als u al 15 jaar voor een baas werkt moet uw werkgever u vier maanden aanhouden.

Arbeidsverwachting

Dat wil zeggen, een werkgever kan ook besluiten van u geen werk te verwachten, maar u wel door te betalen. De besparingen voor de werkgever zijn dan de niet gemaakte overuren en werktijden op dagen in het weekeinde.

Het is ook mogelijk andere afspreken op schrift te stellen. Bijvoorbeeld over de kennis en kunde, opgedaan tijdens het werk. Uw werkgever heeft natuurlijk liever niet dat een concurrerend bedrijf gebruik maakt van de vakkennis die een werknemer heef opgedaan in zijn bedrijf.

Soms is de opzegtermijn nog langer

Overigens geldt ook voor de oudere werknemers een andere, langere opzegtermijn. Er wordt een week opgeteld bij uw opzegtermijn voor elk jaar dat u er gewerkt hebt tussen uw 45e verjaardag en het jaar 1999. Bovendien geldt een week voor elk dienstjaar voor uw 45e verjaardag. Let wel, hier is sprake van een maximum opzegtermijn van 26 weken. In de praktijk is dat een half jaar.

U zou wel bijvoorbeeld al een half jaar voor uw pensionering door uw baas naar huis gestuurd kunnen worden, maar u moet dan wel doorbetaald worden. Er geldt dan voor u geen arbeidsverwachting.

Regel een ontslag goed

Zowel voor de werknemer als voor de werkgever is het een goed idee dergelijke afspraken vast te leggen in een document naast het arbeidscontract. Ook zou u een dergelijke vaststellingsovereenkomst goed moeten laten nakijken, om er zeker van te zijn dat er geen rechten geschonden worden.

Een ontslag aangezegd krijgen is in de meeste gevallen niet leuk, het geven van een ontslag ook niet. Maak daarom goede afspraken, ook over de opzegtermijn. Laat u desnoods allebei vertegenwoordigen door een advocaat die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht. Dat voorkomt ongewilde fouten en garandeert een goede afsluiting van de arbeidsovereenkomst.

Hier kunt u meer informatie vinden over de vaststellingsovereenkomst en opzegtermijnen:  http://www.vaststellingsovereenkomst.org/opzegtermijnen